• menu

Toezicht & Handhaving

Als overheid moet u zich steeds meer richten op uw kerntaken, waarbij u specifieke werkzaamheden steeds vaker overdraagt aan gespecialiseerde, professionele partners. Als het gaat om toezicht houden en handhaving, is Traffic Support hiervoor de juiste partner. Wij hebben een grote groep goed opgeleide toezichthouders en handhavers in dienst. Wij denken met u mee voor het vinden van passende oplossingen op flexibele en op projectmatige basis. Dat kan gaan om het handhaven van parkeerbeleid, maar bijvoorbeeld ook om de controle op de naleving van de drank- en horecawet. Verschillende opdrachtgevers hebben al gebruik gemaakt van onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), die voor kortere of langere tijd gedetacheerd kunnen worden.