• menu

Samenwerking Safety Group en Safesight

Datum geplaatst: 14-02-18

 Traffic Support en Crowd Support slaan de handen ineen met Safesight.

Safesight ondersteunt veiligheidsorganisaties met innovatieve technologie. Crowd Support en Traffic Support, beide onderdeel van Safety Group, zijn specialisten in dienstverlening op het gebied van evenementenveiligheid, -verkeer en -vervoer. Een samenwerking met Safesight past bij onze ambitie om technologische innovaties en praktijk samen te brengen.

De strategische samenwerking is een logisch gevolg van de complementaire dienstverlening. Waar Crowd Support en Traffic Support veiligheidsplannen en mobiliteitsplannen voor veel evenementen opstellen en daar uitvoering aan geven, zorgt de software van Safesight ervoor dat alle betrokkenen die plannen (en de daaruit voortkomende protocollen en afspraken) kennen en uitvoeren. Niet alleen onder normale omstandigheden, maar ook in geval van nood.

Daarnaast helpt de applicatie van Safesight bij het delen van informatie en taken, het monitoren van de opvolging daarvan en de vastlegging van alle gebeurtenissen op het evenement. Dat laatste mede met het oog op de toenemende behoefte aan data voor informatiegestuurd werken.

Crowd Support en Traffic Support hebben samen een rijke kennisbasis op het gebied van evenementenveiligheid en informatiemanagement. Met Safesight zijn wij in staat om deze kennis zo effectief mogelijk in te zetten voor organisatoren en iedereen die bij de veiligheid van evenementen betrokken is.

Edo Haan – Partner, Safesight: “onze software borgt dat medewerkers, leveranciers, vrijwilligers en andere betrokkenen veiligheidsplannen en -afspraken kennen en uitvoeren. De uitgebreide kennis en ervaring van de Safety Group zal ons helpen om onze software nog beter bij de praktijk aan te laten sluiten.”

Mari van Dorst – Directeur Kennis & Innovatie, Safety Group: “vernieuwingen met impact zijn schaars op het domein evenementenveiligheid en -verkeer. Safesight heeft een sterke positionering met in de praktijk toepasbare technologie. Dat past naadloos bij de strategie van Safety Group om te komen tot slimme initiatieven die ons vooruit helpen. Hiermee lopen we voorop in de markt.”