De overheid richt zich steeds meer op kerntaken, waarbij zij specifieke werkzaamheden vaker overdraagt aan gespecialiseerde, professionele partners. Als het gaat om toezicht houden en handhaving, is City 360 hiervoor de juiste partner. Wij hebben een grote groep goed opgeleide toezichthouders en integrale handhavers in dienst, met een breed pakket aan bevoegdheden.

Professioneel, flexibel en (kosten)efficiënt

De wet biedt gemeenten de bevoegdheid om op het gebied van veiligheid het beleid, de regelgeving, de uitvoering en de handhaving in eigen hand te houden. Bovendien kun je als gemeente bestuurlijke boetes opleggen. De ervaring leert ons dat de omslag van een toezichthoudende naar een handhavende organisatie niet zomaar geregeld is. City 360 heeft de kennis en de ervaring om elke functie op het gebied van toezicht en handhaving in het kader van sociale veiligheid op een professionele en flexibele manier in te vullen. Als overheid houd je de regie, wij zorgen voor de complete personele invulling én een vakkundige uitvoering. En dat doen wij meestal aanzienlijk (kosten)efficiënter dan andere ketenpartners.

Belangrijke rol

De rol van de buitengewoon opsporingsambtenaar is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. In steeds meer gemeenten zien zij toe op lokale orde en veiligheid. Binnen hun bevoegdheden mogen zij verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. Zij controleren of men zich aan de regels houdt en treden eventueel op als zij overtredingen constateren.

Handhaven

Dat kan gaan om het handhaven van parkeerbeleid, handhaving van de Wet Mulder, de Algemene Wet bestuursrecht of de Algemene Plaatselijke Verordening, maar bijvoorbeeld ook om de controle op de naleving van de Drank- en Horecawet. Met de inzet van onze BOA’s kun je het lokale veiligheidsbeleid gericht op kleine ergernissen en overlast binnen de openbare orde, handhaven. 

Professioneel en gastvrij

Onze BOA’s kennen hun bevoegdheden, zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en zijn desgewenst in het bezit van een RTGB-certificaat (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing voor BOA’s). Maar, er is meer. Onze BOA’s zijn niet alleen handhaver, maar ook aanspreekpunt en gastheer in jouw wijk of stad. In hun landelijk uniform zijn ze herkenbaar voor bewoners, benutters en bezoekers van een gemeente. Zij kennen de weg, zowel op straat als binnen een gemeentelijke organisatie.

Snel een oplossing nodig?

Meer weten over onze werkwijze? Maak dan direct een vrijblijvende afspraak door op onderstaande button te klikken en het contactformulier in te vullen!

Ik wil contact!