Hoe beveilig je panden tegen rellen en plunderingen?

In verschillende steden waren er ongeregeldheden na het ingaan van de avondklok. Deze ongeregeldheden kregen zelfs een eigen naam: de avondklokrellen. Die rellen kenmerken zich door confrontaties met de politie, vernielingen en plunderingen. De politie bereidt zich voor op meer ongeregeldheden en vreest voor nog dagen of weken van dergelijke onrust. Het roept de vraag op hoe panden in de buurt van de avondklokrellen beveiligd kunnen worden om schade te voorkomen of beperken. Want er moet toch iets zijn wat je kan doen?

Hoe je bij een doorsnee pand weerstand opwerpt tegen rellen en plunderingen is een zeer complex beveiligingsvraagstuk. Hoewel de dreiging concreet is en je dus weet waartegen je moet beveiligen, zullen de bestaande maatregelen vaak ontoereikend zijn voor het geweld wat bij rellen en plunderingen komt kijken. Het snel (en wellicht ook tijdelijk) inrichten van die maatregelen levert uitdagingen op, maar is zeker niet onmogelijk.

Redeneer in beveiligingsdoelen en mogelijkheden

Maak eerst duidelijk wat de beveiligingsdoelstellingen zijn, voordat je maatregelen bedenkt. Vraag jezelf af wát je wilt bereiken en kijk daarna wat redelijkerwijs haalbaar is. Het liefst wil je natuurlijk relschoppers, vandalen en plunderaars tegenhouden. Maar dat vraagt om fysieke barrières of het afschermen van je pand. Zoiets is niet altijd mogelijk. De mogelijkheden en kosten voor het verstevigen van de ‘buitenschil’ van een pand zijn namelijk sterk afhankelijk van de locatie en fysieke kenmerken van het pand. Als dat niet kan (of juist aanvullend daarop) kan je inzetten op het ontmoedigen en afschrikken van daders. Je beveiligingsmaatregelen hebben dan als doel de perceptie van de pakkans bij de potentiële daders te verhogen, zodat ze afzien van het vernielen en plunderen van jouw pand. Dat gaat niet vanzelf, maar is bewezen effectief en vraagt geen kostbare maatregelen.

Ontwerpmaatregelen bij verhoogde dreiging

Zwaardere beveiliging kost altijd geld en heeft al snel impact op de bedrijfsvoering. Het is daarom verstandig om alleen tijdelijk zwaardere beveiligingsmaatregelen te nemen en alleen als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij een verhoogde dreiging. In het licht van de avondklokrellen kan de ligging van het pand ervoor zorgen dat er in dit geval een verhoogde dreiging ontstaat. Mobiliseer dan deskundigheid, bijvoorbeeld de securitymanager. Betrek zo nodig externe beveiligingsadviseurs om de maatregelenselectie te toetsen of specifieke expertise in te brengen over tijdelijke beveiligingsmaatregelen.

Je beveiligingsmaatregelen hebben dan als doel de perceptie van de pakkans bij de potentiële daders te verhogen, zodat ze afzien van het vernielen en plunderen van jouw pand. Dat gaat niet vanzelf, maar is bewezen effectief en vraagt geen kostbare maatregelen.

Wat je zelf kan doen

Een aantal zaken zijn eenvoudig en voor de hand liggend, maar dragen wel bij aan het verminderen van het risico op vandalisme en plundering of de impact daarvan.

  • Haal waardevolle spullen uit het zicht en leg ze bij voorkeur in een kluis. Laat geen items in zicht die aantrekkingskracht hebben op plunderaars.
  • Dek vitrines en etalages niet af, maar laat ze leeg en niet-afgesloten. Plaats een bordje waarop staat dat alle waardevolle spullen verwijderd zijn van de locatie.
  • Informeer medewerkers en zorg voor een belboom in geval van incidenten.
  • Zorg voor een up-to-date inventarislijst op een andere locatie of in de cloud, zodat schade en vermissing eenvoudig vast te stellen is.    
  • Doe zelf geen pogingen om het pand in persoon te beschermen tegen vandalisme of plundering. Reageer niet zelf op een alarmmelding door naar het pand toe te gaan.
  • Zorg voor een (met de verzekeraar afgestemde) lijst van salvage-diensten, zoals glasreparatie, schoonmaak en slotenmaker.
  • Laat in geval van vernieling of plundering de zaken onaangeroerd tot de politie het vrijgeeft en voorkom daarmee dat zij onderzoek willen doen, maar dat niet meer kunnen.
  • Neem foto’s en video’s van de situatie na een vernieling of plundering.

Eenvoudige maatregelen

Naast hetgeen je zelf kan doen, zijn er een aantal professionele maatregelen die relatief eenvoudig en tegen weinig kosten ingericht kunnen worden. Het gaat dan vooral om maatregelen die bijdragen aan het afschrikken en ontmoedigen van potentiele daders, zoals het (nadrukkelijk communiceren over) beveiligingsmaatregelen die de pakkans verhogen, zoals de tijdelijke inzet van bewegingsgestuurd opnameapparatuur, tijdelijke alarmsystemen met optisch signaal en DNA-spray.

Maatwerk

De meeste panden hebben generieke beveiligingsmaatregelen die voornamelijk voorzien in de gewone bedrijfssituaties. De avondklokrellen leveren een bijzondere situatie op. Dat vraagt om specifieke beveiligingsmaatregelen. Het is niet mogelijk om volledig te zijn in het beschrijven van alle mogelijke specifieke maatregelen. Hiervoor is het aantal maatregelen en situaties te groot. Het kan uiteenlopen van veiligheidsfolie op ramen tot het barricaderen van ingangen. De meeste beveiligingsmaatregelen zijn sterk afhankelijk van de context, van de risico’s die je wilt accepteren, locatie en bedrijfsvoeringsituatie. Een pand beveiligen tegen plunderingen en rellen is daardoor per definitie maatwerk.

Wilt u weten welke beveiligingsmaatregelen passen bij uw bedrijfssituatie?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten in tijdelijke beveiligingsmaatregelen. We denken graag met u mee!